ÅRETS TEMA 


Tema for den første kunstfestivalen i 2024 er COMING TO OUR SENSES. Den består av uteromsprosjekter i Nord-Norge der et kontemplativt forhold til landskapet står i fokus.


Nordnorske kunstnere med ulike praksiser er invitert inn for å legge til rette for bærekraftig kunstproduksjon med lokal forankring på ulike steder i landsdelen. 


Hver kunstner skal skape et erfarings-sted ute i den nordnorske naturen hvor publikum kan får en sanselig og poetisk erfaring gjennom det respektive kunstverket. 


Ved å skape kunst som erfarings- steder vi opplever gjennom sansene i naturen, blir kunsten en vei ut i naturen, og inn i deg selv. "Kunsten får en toveis funksjon;

den blir en vei ut i naturen -og en vei inn i deg selv."

Anti-biennale: Kunst i arktisk natur 2024

Echo of the Body, Sissel Aurland

Støttet av: