GRETHE IRENE EINARSEN:

       SKULPTURPARK: VOKTERE VED STIEN  

                   13 MARS 2024 - 01 JANUAR 2026, NARVIK. KUNSTVANDRING 13.MARS 17.00


GRETHE IRENE EINARSEN


... er billedkunstner med hovedfag i foto fra Kunsthøyskolen i Bergen.


Hun bor i Narvik og jobber med kunstbøker, utsmykninger og utstillinger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 


Kunstnerskapet berører på ulike vis menneskets og samfunnets kompleksitet. Hun utforsker identitet, mellom-menneskelige relasjoner og stedsopplevelser. Arbeidene peker på vår søken etter mening, tilhørighet og hvordan vi forholder oss til omgivelsene og hverandre. Det indre mentale landskapet er et stadig tilbakevendende tema.


Einarsen jobber prosjektbasert med bilder, objekter og installasjoner hvor fotografiet har en sentral rolle. Prosjektene er tidsavgrenset med samfunns-aktuelle tema. Retrospektivt sees menneskelig adferd som et stadig tilbakevendende tema.


Skulpturpark Voktere ved stien gjøres av Grethe Irene Einarsen i samarbeid med Steffen Henriksen. Denne inneholder en rekke skulpturer plassert langs Lyngdalsstien, et populært turområde på Narvik halvøya.


Verkene har utspring i det naturlig skapte som steiner, røtter og greiner. Andre objekter er hentet i naturen, men allerede bearbeidet av menneskehånd, som en gammel garnkule eller jernbolter. De har til felles at de er hentet fra kunstnernes omgivelse, bearbeidet og satt sammen i nye, uventede kombinasjoner. Slik blir objektene gitt nytt innhold i en ny sammenheng.

"Kunsten får en toveis funksjon;

den blir en vei ut i naturen -og en vei inn i deg selv."

Anti-biennale: Kunst i arktisk natur 2024

Echo of the Body, Sissel Aurland

Støttet av: