ANTI-BIENNALE: KUNST I ARKTISK NATUR


I den nye kunstfestivalen Kunst i arktisk natur er biennale-tanken snudd opp-ned. I denne første Anti-biennalen, som går av stabelen i 2024, utforskes hvordan en kunstbiennale kan fungere når man vektlegger kortreist og lokalt.


Kunstprosjektene fordeles utover i tid og foregår geografisk spredt over den nordnorske landsdelen der naturen tas i bruk som visningssted. 


Kunst i arktisk natur inviterer publikum til å oppleve en rekke kunstprosjekter ute i naturen, arrangert for å skape nye møter, nye møteplasser og styrke lokal identitet. 


I løpet av 2024 skal en rekke kunstnere arbeide ute i den nordnorske naturen og skape kunstprosjekter som på ulike måter går i dialog med stedet, naturen og publikum. 


Med på kunstfestivalen er profesjonelle billedkunstnere med ulik tilnærming og innfallsvinkel. 


Slik søker Anti-biennale: Kunst i arktisk natur å tilby et nyskapende tilskudd til kunstarenaen i nord. 


Anti-biennale: Kunst i arktisk natur arrangeres annet hvert år av kunstnerorganisasjonen Kunst i arktisk natur. 
"Kunsten får en toveis funksjon;

den blir en vei ut i naturen -og en vei inn i deg selv."

Anti-biennale: Kunst i arktisk natur 2024

Echo of the Body, Sissel Aurland

Støttet av: