JOHANNE SEINES NILSEN:

TRE TRÆR

2 JUNI - 31 DESEMBER 2024, LOFOTEN, HAMARØY OG MO I RANA


JOHANNE SEINES NILSEN


... er fotograf, kunstner og pedagog bosatt i Lofoten. Hun er også utdannet innen film, litteratur, psykologi og ulike body-mind prosesser. 


I sin kunst utforsker hun potensialet for endring gjennom å saktne ned og skape tilstedeværelse. Hun bruke ulike uttrykksformer som spenner fra langsomme analoge foto-teknikker, film og lyd, tekst til body mind praksiser og pust. 


I de nyeste arbeidene flyttes fokuset over fra det å skape et uttrykk, til en søken etter å legge til rette for en indre opplevelse hos den enkelte i møte med verket. Publikum kan delta og saktne ned gjennom å engasjere sansene, pust, oppmerksomhet og bevegelse. 


Medlem av Nordnorske bildende kunstnere og Norske billedkunstnere."Kunsten får en toveis funksjon;

den blir en vei ut i naturen -og en vei inn i deg selv."

Anti-biennale: Kunst i arktisk natur 2024

Echo of the Body, Sissel Aurland

Støttet av: