KARI NORDHEIM:

FRA NATUR TIL NATUR    

                   01 - 21 APRIL 2024, DYRØY


KARI NORDHEIM


...er billedkunstner og bor på Dyrøya i Troms.

Gjennom sine arbeider utforsker hun hvordan sannheten om naturen kan komme til uttrykk på lerretet i form av abstrakte malerier, der naturens ytterpunkter påvirker og utvider hennes mulighetsrom. Erfaringer med zen-meditasjon åpner for maleprosessen.


En viktig del av formidlingen er møtene som oppstår når maleriet settes tilbake i den naturen som har påvirket henne i maleprosessen. Publikum inviteres til å ta del i disse møtene, og tilbys ved dette nye perspektiver og en ny vei inn i det abstrakte maleriet.

Kari er utdannet innen billedkunst, biologi, video og litteratur, og har gått i lære hos Inger Sitter. Medlem av Nordnorske bildende kunstnere og Norske billedkunstnere. 

"Kunsten får en toveis funksjon;

den blir en vei ut i naturen -og en vei inn i deg selv."

Anti-biennale: Kunst i arktisk natur 2024

Echo of the Body, Sissel Aurland

Støttet av: