SISSEL AURLAND:

MAPPING THE BODY-NATURE CONNECTION

18 AUGUST - 22 SEPTEMBER 2024, LOFOTEN


SISSEL AURLAND


... er utdannet kunstner og kurator, født og oppvokst i Harstad.


Gjennom sine arbeider formidler hun sammenhenger mellom mennesket, natur og sted, og utforsker potensialet for endring gjennom å sette fokus på hvordan mennesket også er natur.


Hun jobber prosessbasert og performativt i skjæringspunktet mellom tegning og skulptur.


Gjennom kroppens direkte og fysiske kontakt med materialet i utførelsen utforskes temaer knyttet til miljøaspekt, sted og likevekt.


Naturens posisjon har inspirert henne til å jobbe utendørs i performative prosjekter der ulike steder i naturen aktiveres og kartlegges ved bruk av kroppen.


Medlem av Nordnorske bildende kunstnere og Norske billedkunstnere.
"Kunsten får en toveis funksjon;

den blir en vei ut i naturen -og en vei inn i deg selv."

Anti-biennale: Kunst i arktisk natur 2024

Echo of the Body, Sissel Aurland

Støttet av: